REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązujący od 15-07-2018 r.Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1.
DEFINICJE


 1. Sprzedawca - Kuba Pańkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Bohema Kuba Pańkowski, NIP 657-177-45-77, REGON 260007331 z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 25-501 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 52, tel. 41 341 56 72, e-mail bohema@sklepbohema.pl i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej a dokonany w Urzędzie Miasta Kielce na podstawie wniosku nr 000444025/2013.

 2. Dzień Roboczy - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawą świąt.

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Konsument - Klient, dokonujący zakupu towaru w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. Towar– produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 9. § 2.
  WARUNKI OGÓLNE


  1. Regulamin Sklepu Bohema określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego BOHEMA działającego w sieci pod adresem www.sklepbohema.pl oraz w siedzibie sklepu przy ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.
  2. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.sklepbohema.pl i działa pod nazwą:

  Przedsiębiorstwo Bohema Kuba Pańkowski,
  25-501 Kielce,
  ul. Sienkiewicza 52,
  NIP 657-177-45-77,
  Adres e-mail: bohema@sklepbohema.pl

  1. Zamówienia można składać przez ten Sklep Internetowy oraz w siedzibie sklepu.
  2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  3. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta będą rozpatrywane dopiero w następny dzień roboczy.
  4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Konsument zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą elektroniczną poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
  5. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Zamówienia ze źle wypełnionym formularzem nie będą rozpatrywane.
  6. Konsument posiadający skrzynkę e-mail będzie informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
  7. Zamówienie do momentu wysłania do zamawiającego można anulować lub dokonać zmian poprzez e-mail pisząc na adres bohema@sklepbohema.pl lub telefonicznie pod nr 041 341 56 72.
  8. Nie da się zmienić lub anulować zamówienia jeżeli zostało ono już wysłane do Konsumenta.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Konsument zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 6).
  10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  11. Cena znajdująca obok towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
  12. W przypadku braku towaru w magazynie lub u dostawców sklepu Konsument jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Konsument nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia lub też podzielenia zamówienia na dwie części i wysłania produktów, które są aktualnie dostępne jednakże w takiej sytuacji do każdej przesyłki oddzielnie jest doliczany koszt wysyłki.
  13. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru i tak:

  • 1 - 4 dni dla towarów znajdujących się aktualnie na stanie sklepu plus czas dostarczenia zamówienia.
  • 14 - 60 dni dla towarów których aktualnie brakuje na stanie magazynowy sklepu plus czas dostarczenia zamówienia.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
  3. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
  4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: bohema@sklepbohema.pl

  § 3.
  CENY

  1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena znajdująca obok towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

  § 4.
  KOSZTY REALIZACJI WYSYŁKI I SPOSOBY ODBIORU TOWARU NA TERENIE KRAJU

  1. Należność za zamówiony towar Konsument reguluje przy odbiorze przesyłki chyba, że zmawiający wybierze jako formę płatności przelew wówczas towar wysyłamy po wpłynięciu zapłaty na nasze konto.
  2. Koszty realizacji zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:

  • Płatność przy odbiorze przesyłki - przesyłka kurierska DPD pobraniowa

  od

  0 kg

  do

  0,5 kg

  -

        21,89 zł

  brutto

  ponad

  0,5 kg

  do

  1 kg

  -

        22,89 zł

  brutto

  ponad

  1 kg

  do

  3 kg

  -

        24,89 zł

  brutto

  ponad

  3 kg

  do

  5 kg

  -

        26,89 zł

  brutto

  ponad

  5 kg

  do

  10 kg

  -

        31,89 zł

  brutto

  ponad 10 kg do 20 kg - 36,89 zł brutto
  ponad 20 kg do 31,5 kg - 41,89 zł brutto

  1. Przy wpłacie przelewem wartości zamówienia na nasze konto - przesyłka kurierska DPD.
   Nr naszgo konta Millenium 97 1160 2202 0000 0000 8524 9351.

  od

  0 kg

  do

  0,5 kg

  -

        13,99 zł

  brutto

  ponad

  0,5 kg

  do

  1 kg

  -

        14,99 zł

  brutto

  ponad

  1 kg

  do

  3 kg

  -

        16,99 zł

  brutto

  ponad

  3 kg

  do

  5 kg

  -

        18,99 zł

  brutto

  ponad

  5 kg

  do

  10 kg

  -

        23,99 zł

  brutto

  ponad 10 kg do 20 kg - 28,99 zł brutto
  ponad 20 kg do 31,5 kg - 33,99 zł brutto

  1. Koszty realizacji zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej:

  • Poczta Polska, płatność przy odbiorze przesyłki - przesyłka pobraniowa - 18,39 zł.
  • Poczta Polska, przelew - 13,99 zł.


 1. Odbiór osobisty w siedzibie sklepu: Kielce, ul. H. Sienkiewicza 52 - 0,00 zł.

 1. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Konsument jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o przesłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT


§ 5.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu czyli odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa niezbędne jest przesłanie do nas oświadczenia listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bohema@sklepbohema.pl celem ustalenia warunków zwrotu (celem ułatwienia Państwu procedury załączamy wzór: formularz odstąpieniu od umowy).
 2. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu oraz nie nosić śladów użytkowania. Do odsyłanego towaru musi być załączony oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi kupujący. Należność za zwrócony towar w wyniku odstąpienia od umowy Sklep zwraca w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

§ 6.
DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe gromadzone w bazie danych sklepu Bohema są wykorzystywane jedynie na potrzeby sklepu w celu umożliwienia finalizowania zamówienia.
 2. Wszystkie dane są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.
 3. Klient sklepu Bohema ma prawo do wglądu i korekty swoich danych oraz w każdym momencie może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania lub całkowitego usunięcia z naszej bazy informując Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bohema@sklepbohema.pl lub listownie.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

§ 7.
WARUNKI REKLAMACJI

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są objęte gwarancją producenta, przedstawiciela producenta, importera lub sprzedawcy. Produkty zawsze dostarczane są z dowodem zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ). Produkty mogą być dostarczane również z kartami gwarancyjnymi tylko wtedy gdy producent, przedstawiciel producenta, importer lub sprzedawca takie dołączył.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres sklepu: przedsiębiorstwo Bohema 25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bohema@sklepbohema.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  celem ułatwienia Państwu procedury załączamy wzór: formularz reklamacji towarów
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 8.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.