Widok

Produkty 1 - 3 / 3

Produkt : Flamastry Milan Conic Tip
Bezpieczne dla dzieci Flamastry Milan conic tip z wytrzymałą i elastyczną stożk ową końcówką o średnicy 5 mm, która nie wpada do środka nawet przy silnym nacisku . Po chwilowym odkształceniu końcówka wraca do pierwotnego kształtu. Pozwa la na rysowanie cienkich i grubych linii (od 3 mm do 0,75 cm). Tusz produkowany jest na bazie wody. Barwy są żywe i intensywne.

Flamastry MILAN są zgodne z europejskimi i ame rykańskimi normami bezpieczeństwa. Nie zaw ierają ftalanów, metali ciężkich i innych substancji toksycznych dlatego są odpo wiednim produktem, który nadaje użytku sz kolnego.

Producent: Milan Hiszpania.

Producent: Milan
Szkolne Markery
27.00  

Producent: Milan
Szkolne Markery
45.00  

Producent: Milan
Szkolne Markery
95.00  
    

F
Kliknij cenę aby dodać do koszyka